zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Publikacja: 25.10.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej pod 3 automaty vendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych, gorących oraz przekąsek

Do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert_09.11.2017

Ogłoszenie o konkursie na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty wendingowe

Załacznik nr 1_wzór umowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_oświadczenie

Publikacja: 18.10.2017

Publiczna prezentacja założeń projektu „CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych” w ramach

Działania 2.1

„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”.

Termin i miejsce:

3 listopada 2017 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie informacje obejmujące m.in.:

 • okres i koszt realizacji projektu,
 • zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu
 • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 • e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu
 • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu
 • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego
 • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań
 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 października 2017 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja CARDIOlogic 2 zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

Do pobrania:

Protokół z prezentacji projektu CARDIOlogic 2 03.11.2017

Prezentacja publiczna projektu CARDIOlogic 2_2017_11_03_projekt_v2

Lista obecności na prezentacji CARDIOlogic 2 03.11.2017

Publikacja: 09.10.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.


Do pobrania:

Publikacja: 30.08.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.


Do pobrania:

Publikacja: 12.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- Angiograf Axiom Artis wraz ze stacją Sensis firmy Siemens


Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 09.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Typ EV 687 z prostownikiem
- wózek akumulatorowy WAN 13-0201 z burtami z prostownikiem


Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 13.12.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie mechanizmu eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” tworzonej i obsługiwanej w programie Expertus® firmy Splendor® Systemy Informacyjne.


Pliki do pobrania:

Publikacja: 21.11.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie".


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem kolorowym oraz naklejek, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020


Pliki do pobrania:

Publikacja: 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach:

Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).


Termin i miejsce:

5 grudnia 2016 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.


Prezentacja obejmie informacje dotyczące m.in.:

 • okres i koszt realizacji projektu,
 • zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
 • zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
 • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 • znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka, kultura),
 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.


Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja dIKARD – zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

Publikacja: 09.06.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

 • Roentgen z ramieniem C typ 9800, rok produkcji 2004


Pliki do pobrania:


Zdjęcia:


Publikacja: 10.08.2016

Unieważnienie postępowania:

Publikacja: 24.05.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:

 • Tomograf komputerowy SOMATON Definition Flash, rok produkcji 2008


Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr tel. 22 34 34 192 lub 22 34 34 106. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania mienia.

Publikacja: 23.10.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax.+ 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:

 • przyłóżkowy aparat RTG TMX firmy GE, rok produkcji: 2006
 • przewoźny aparat RTG z ramieniem C Arcadis Varic firmy SIEMENS, rok produkcji: 2006


Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr. telefonu 22 3434270 lub 22 3434384. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania.


Pliki do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 26.08.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax.+ 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. + 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod 3 automaty wendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych, gorących oraz przekąsek.


Pliki do pobrania:

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-16 09:50:44Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-16 09:51:34Rafał Bogacztextzmiana w treścipodgląd zmian
2017-10-27 13:18:42Rafał Bogacztextwyłączono elementpodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczmoduledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczheadlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczarticledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejadownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejadownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejadownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskitextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejadownloadsdodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejadownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Rafał Bogacztextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Witold Ziejatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:18:51Piotr Markowskitextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2017-10-27 13:19:18Rafał Bogaczarticleinna zmianabrak podglądu