zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
BIP    »    MENU PRZEDMIOTOWE    »    Ogłoszenia

Publiczna prezentacja założeń projektu: „CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych”

Publiczna prezentacja założeń projektu „CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych”

w ramach

Działania 2.1
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”.

Termin i miejsce:

3 listopada 2017 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie informacje obejmujące m.in.:

 • okres i koszt realizacji projektu,
 • zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu
 • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 • e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu
 • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu
 • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego
 • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań
 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 października 2017 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja CARDIOlogic 2 zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach Instytutu Kardiologii

Publikacja: 09.10.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.

Do pobrania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach Instytutu Kardiologii

Publikacja: 30.08.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.

Do pobrania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego - Angiografu Axiom Artis wraz ze stacją Sensis firmy Siemens

Publikacja: 12.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- Angiograf Axiom Artis wraz ze stacją Sensis firmy Siemens

Do pobrania:

Zdjęcia:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego: wózka jezdniowego i wózka akumulatorowego

Publikacja: 09.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Typ EV 687 z prostownikiem
- wózek akumulatorowy WAN 13-0201 z burtami z prostownikiem

Do pobrania:

Zdjęcia:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie mechanizmu eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” tworzonej i obsługiwanej w programie Expertus® firmy Splendor

Publikacja: 13.12.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie mechanizmu eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” tworzonej i obsługiwanej w programie Expertus® firmy Splendor® Systemy Informacyjne.

Do pobrania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie”

Publikacja: 21.11.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem kolorowym oraz naklejek, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Do pobrania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Publiczna prezentacja założeń projektu dIKARD

Publikacja: 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach

Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Termin i miejsce:

5 grudnia 2016 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie informacje dotyczące m.in.:

 1. okres i koszt realizacji projektu,
 2. zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
 3. zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
 4. cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 5. znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka, kultura),
 6. harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja dIKARD – zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego - Roentgen z ramieniem C typ 9800

Publikacja: 09.06.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. + 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- Roentgen z ramieniem C typ 9800, rok produkcji 2004

Zdjęcia:

Publikacja: 10.08.2016

Unieważnienie postępowania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o sprzedaży wyrobów medycznych w Instytucie Kardiologii

Publikacja: 24.05.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. + 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:

Tomograf komputerowy SOMATON Definition Flash, rok produkcji 2008

Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr tel. 22 34 34 192 lub 22 34 34 106. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania mienia.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o sprzedaży maszyn poligraficznych

Publikacja: 26.04.2016

Zdjęcia:

Publikacja: 11.05.2016

Unieważnienie postępowania:

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o sprzedaży tomografu komputerowego

Publikacja: 21.04.2016

Zdjęcia:

Publikacja: 25.05.2016

Unieważnienie postępowania:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o sprzedaży wyrobów medycznych

Publikacja: 23.10.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42,  04-628 Warszawa  tel. +48 22 34 34 192  fax. + 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:
- przyłóżkowy aparat RTG TMX firmy GE, rok produkcji: 2006,
- przewoźny aparat RTG z ramieniem C Arcadis Varic firmy SIEMENS, rok produkcji: 2006,

Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr. telefonu 22 3434270 lub 22 3434384. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania.

Zdjęcia:

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu

Publikacja: 26.08.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42,  04-628 Warszawa  (tel. +48 22 34 34 192  fax. + 48 22 34 34 503 z.mrozinski@ikard.pl ) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego Instytutu Kardiologii

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42,  04-628 Warszawa  (tel. +48 22 34 34 192  fax. + 48 22 34 34 503 z.mrozinski@ikard.pl ) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Obwieszczenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego Instytutu Kardiologii

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42,  04-628 Warszawa  (tel. +48 22 34 34 192  fax. + 48 22 34 34 503 z.mrozinski@ikard.pl ) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Ogłoszenie o konkursie na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty wendingowe

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej
pod 3 automaty wendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych, gorących oraz przekąsek.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

2014-07-14 13:29 Witold Zieja utworzenie pokaż
2014-07-14 13:29 Witold Zieja publikacja -
2015-01-29 09:26 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-01-29 09:26 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-01-30 14:55 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-01-30 14:58 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-01-30 14:58 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-01-30 14:59 Aleksandra Bąkała zmiana pokaż
2015-02-02 13:48 Aleksandra Bąkała zmiana -