zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii zajmuje się Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej, na parterze w korytarzu wejście od portierni - pokój nr 0.223.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta (w dowolnej formie), jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Przykładowy wzór wniosku na stronie do pobrania poniżej.
 • Wypełniony wniosek można:
  • złożyć osobiście do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej - pokój nr 0.223, w godz. od 8.00-15.00
  • wrzucić do skrzynki znajdującej się w Izbie Przyjęć lub znajdującej się w holu głównym przy rejestracji
  • przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres email: dzialjakosci@ikard.pl
  • listownie na adres: Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa z dopiskiem do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej
 • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty jeśli Pacjent lub przedstawiciel ustawowy wnioskuje o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i sposobie udostępnienia.
 • Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w drodze pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej w IK:

Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

 • Instytut Kariologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 46 06, +48 22 343 47 73
 • +48 22 343 47 77

Do pobrania:

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2018-03-08 09:32:37Rafał Bogaczsiteutworzenie stronybrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Rafał Bogaczhtmldodanie nowego elementupodgląd zmian
2018-03-08 13:36:40Maciej Banasiuktextwyłączono elementbrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Piotr Markowskidownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2018-03-08 13:36:40Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Rafał Bogaczarticledodanie nowego elementubrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Rafał Bogaczdownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2018-03-08 13:36:40Aleksandra Bąkałatextdodanie nowego elementupodgląd zmian
2018-03-08 13:36:50Rafał Bogaczarticleinna zmianabrak podglądu
2018-07-17 15:38:48Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-07-17 15:40:00Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-07-17 15:41:26Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-07-17 15:42:56Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-07-17 15:44:51Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-09-27 13:28:24Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-09-27 13:32:50Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-09-27 13:35:15Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-09-27 13:35:43Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-09-27 13:38:56Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-05 10:42:39Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-05 10:43:43Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-05 10:53:43Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-05 10:55:09Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-05 10:56:37Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-10-17 10:20:24Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-11-05 15:19:52Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2018-11-13 10:34:18Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2018-11-14 13:14:55Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-02-23 14:48:49Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-04-08 14:17:52Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-04-08 14:19:39Aleksandra Bąkaładownloaddodanie nowego elementubrak podglądu
2019-04-08 14:24:35Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-04-12 12:40:28Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-04-12 12:42:55Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-04-12 12:45:22Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-04-30 09:06:58Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-04-30 09:08:34Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-04-30 09:08:54Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2019-05-06 10:20:49Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-05-06 10:22:36Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-05-06 10:29:23Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-05-06 10:31:03Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-05-06 11:23:26Aleksandra Bąkałahtmlzmiana w treścipodgląd zmian
2019-08-19 16:12:47Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu
2020-01-23 16:49:07Aleksandra Bąkaładownloadinna zmianabrak podglądu