zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

Wyniki

Nabór ekspertów do aktualizacji opracowań dokumentów powstałych w ramach fazy B projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do pobrania.

1. Aktualizacja wymagań

2. Aktualizacja wymagań

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Narodowego Instytutu Kardiologii w sprawach bieżących związanych z działalnością Instytutu.

 

Do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę osprzętu komputerowego do obsługi systemu samorejestracji pacjentów oraz dostawę oprogramowania wraz z osprzętem do obsługi samodzielnego składania zamówień przez gości restauracji szpitalnej

Do pobrania

 

Wyniki

Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz  aktualizacją istniejącej inwentaryzacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 do ZO

Zał nr 2 do ZO

Zał nr 3 do ZO

Zał nr 4 do ZO

Zał nr 5 do ZO

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania – systemu kolejkowego.

 

Do Pobrania

 

KOMUNIKAT DOT. POSTĘPOWANIA nr PU/348/EO/179/2021

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa uprzejmie informuje, że nastąpiła aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu nr PU/348/EO/179/2021.

W związku z powyższym:

  1. a) publikujemy zaktualizowaną dokumentację,
  2. b) przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert na 08 grudnia 2021 r. godz. 14:00.

 

Aktualizacja OPZ

 

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do Pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na Dostawę Systemu Bezprzewodowej Kontroli Dostępu do pomieszczeń.

Do pobrania

Wyniki

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Rozstrzygnięcie postepowania

 

Zaproszenie do składania ofert -  Wykonanie poprzegladowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa
ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnych badań klinicznych, których Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie : dostawy badanych produktów leczniczych, dostawy placebo, etykietowania badanego produktu leczniczego/placebo, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji.

Postępowanie konkursowe

Formularz ofertowy

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy handlowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na serwisowanie, konserwację, przeglądy i inne prace związane z użytkowaniem i obsługą systemów bezpieczeństwa: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), System Oddymiania i Elementy Automatyki Pożarowej w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowanych przy ulicy Alpejskiej 42 i Niemodlińskiej 33.

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe

Umowa SAP do przetargu p.poż.

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji i kontaktu

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji i kontaktu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na projekt graficzny, skład, łamanie, druk, oprawę i dostawę poradnika dla pacjentów w ramach  Projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

Załączniki

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie oprogramowania do obsługi kuchni i stołówki wraz z osprzętem komputerowym.

Pliki do pobrania

Wyniki

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Ekspertyza techniczna

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Narodowy Instytut Kardiologii ogłasza nabór na realizację zadania:

Kampania informacyjna dotycząca promocji projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF" współfinansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół otwarcia ofert na przeglądy UPS

Ogłoszenie dotyczące organizacji kampanii informacyjnej dotyczącej promocji projektu "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF

Pliki do pobrania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Wzór oświadczenia

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

 

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń drukujących - drukarek laserowych.

Pliki do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacji i wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii w roku 2021/2022"

Zaproszenie

Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń drukujących - drukarek laserowych.

Pliki do pobrania (poprawione)

Pliki do pobrania

Informacja o anulowaniu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

Wynik

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę nadajników AccessPoint WiFi

Pliki do pobrania

Wyniki

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym badaniu i ocenie ofert

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę przełączników sieciowych.

 

Pliki do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę nadajników AccessPoint WiFi

Pliki do pobrania

 

Informacja o anulowaniu postępowania

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów zintegrowanych.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Pliki do pobrania

Wynik ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, ogłasza nabór na opracowanie i przeprowadzenie ankiety oceny zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na wprowadzanie systemu wdrażania innowacyjnych technologii w polskich szpitalach w oparciu o wiarygodne dane kliniczne i ekonomiczne.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie ankieta

zał nr 1 SOPZ-ankieta

zał nr 2 wzór oferty ankieta

zał nr 3 wzór oświadczenia ankieta

zał nr 4 wzór umowy ankieta

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 prosi o zgłaszanie szacunkowych wycen na zakresy opisane w załączonych dokumentach. Dokumenty te należy traktować wyłącznie jako opis zakresu zadań, służący do oszacowania kosztów planowanego postępowania.

Termin i forma składania: 16.03.2021r. do godz. 10.00 na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

SIWZ Zał. nr 1 OPZ dostawy v6.03

SIWZ Zał. nr 1 P33 cz_20 cz_21 OPZ dostawy v4.00 200423

SIWZ zał. nr 3.2 P33 cz_21 Formularz oferty dostawy ITS komputery v3.3_1

Zał. 1.1 do OPZ dostawy sprzęt komputerowy P33 v 6.06

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.14/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich (wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych)

Data publikacji: 2021-03-11

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie ogłoszenia konkursowego

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Nawiązując do zaproszenia na składanie ofert na „Utrzymanie pełnej sprawności Systemu OEC 9900-2szt. oraz przywrócenie sprawności Systemu OEC – 1 szt., zainstalowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii” informujemy, że w wyniku w/w postępowania wpłynęła 1. oferta.

Odpowiedzi na pytania

Data publikacji: 10.03.2021

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC9900-2szt. oraz przywrócenie sprawności Systemu OEC - 1szt. - zainstalowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie

Wymagania techniczne

Formularz ofertowy

Klauzula dla kontrahentów

Umowa

Umowa powierzenia danych

Data publikacji: 09.03.2021

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

„Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie obsługi CliniNET”

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.13/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich (wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych)

Data publikacji: 2021-02-24

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.12/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich

Data publikacji: 2021-02-19

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 2020-12-09

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Dokumenty do pobrania:

PU-400-EO-133-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PU-400-EO-133-2020 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Aktualizacja 16.12.2020:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Wykonanie konserwacji dźwigów Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33, informujemy, że w wyniku w/w postępowania została wybrana firma:

GOOD LIFT
Michał Budzanowski
05-420 Józefów
ul. Orzechowa 3

 

Zaproszenie do składania ofert

Aktualizacja publikacji: 16-12-2020

Protokół z otwarcia i oceny ofert

 

Aktualizacja publikacji: 09-12-2020

Modyfikacja ogłoszenia o konkursie na dostawę i montaż zestawu hydroforowego

 

Publikacja: 04-11-2020

Ogłoszenie o konkursie na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego w Narodowym Instytucie Kardiologii

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Aktualizacja ogłoszenia: 10-12-2020

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i 52 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33, informujemy, że w wyniku w/w postępowania została wybrana firma:

PROJNAD Anna Bąk
ul. Oś Młodych 31
89-530 Śliwice

Za kwotę: 6 240,00

Publikacja: 27-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i 52 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33.

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Zaproszenie do wykonania przeglądów

Publikacja: 03-12-2020

Informacja o wynikach konkursu ofert

 

Publikacja: 20-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na prenumeratę i obsługę czasopism polskich i zagranicznych.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3a do zapytania ofertowego dot. cz.1

Załącznik 3b do zapytania ofertowego dot cz.2 zamówienia

Załącznik 4 do ogłoszenia

Załącznik 4 do umowy - klauzula informacyjna RODO

Załącznik 5 do ogłoszenia

Aktualizacja: 24-11-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 19-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Do pobrania:

Załączniki

Aktualizacja: 27.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Aktualizacja: 06.11.2020

Zmiana treści konkursu

 

Publikacja: 28.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na wynajem 3 m2 powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.

Do pobrania:

Załączniki

Publikacja: 26.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych.

Do pobrania:

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów stacjonarnych - jednostek centralnych.

Do pobrania:

PU 329 EO 104 2020 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 329 EO 104 2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16102020

Publikacja ogłoszenia: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 ogłasza postępowanie o udzielonym zamówienia na kompleksową usługę obsługi informatycznej procesu telerehabilitacji na platformie www.teleintermed.pl
 
Termin i forma składania: do 13.10.2020 r. do godziny 12 drogą elektroniczną na adres: j.matuszewicz@ikard.pl

Ogłoszenie - obsługa informatyczna

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy zlecenia

Informacja o zakończeniu postępowania RH-ROT

 

Aktualizacja ogłoszenia: 20.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja ogłoszenia: 07.10.2020

Termin i forma składania ofert: do 19.10.2020 r. do godziny 12 na adres:
Narodowy Instytut Kardiologii
Biuro Projektu TELEREH HF
Anna Zielińska Michał Lampart
Dział Finansowo-Księgowy
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres:  azielinska@ikard.plmlampart@ikard.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie - wydanie książki

Ogłoszenie wydanie książki załącznik nr 1.pdf

Ogłoszenie wydanie ksiązki zał. nr 2.pdf

 

Aktualizacja ogłoszenia: 12.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Publikacja: 17.09.2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz 93 ze zm.) Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą przy ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa, ogłasza postępowanie o udzielanym zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kursów specjalistycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Do pobrania:

Ogłoszenie - usługa cateringowa II

SOPZ

Wzór oferty - usługa cateringowa

Wzór oświadczenia - usługa cateringowa

Aktualizacja ogłoszenia: 30.09.2020

Informacja z roztrzygnięcia konkursu na dostawę pieluch jednorazowego użytku

 

Aktualizacja ogłoszenia: 17.09.2020

Wyjaśnienia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy (zmiana)

Załącznik nr 2 wzór umowy (zmiana)

 

Publikacja: 09.09.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na dostawę pieluch dla dorosłych jednorazowego użytku typu Super Seni Large 3

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Oferta - Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 Umowa

 

Publikacja: 24.08.2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na czyszczenie wentylacji mechanicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na czyszczenie wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-27 13:18:42textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25Monika Bombol-Laghadownloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25articledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2020-05-12 10:47:25headlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2021-03-17 13:09:27Monika Bombol-Laghamoduledodanie nowego elementubrak podglądu