zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów zintegrowanych.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Pliki do pobrania

Wynik ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, ogłasza nabór na opracowanie i przeprowadzenie ankiety oceny zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na wprowadzanie systemu wdrażania innowacyjnych technologii w polskich szpitalach w oparciu o wiarygodne dane kliniczne i ekonomiczne.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie ankieta

zał nr 1 SOPZ-ankieta

zał nr 2 wzór oferty ankieta

zał nr 3 wzór oświadczenia ankieta

zał nr 4 wzór umowy ankieta

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług serwisowych przez producenta urządzeń sieciowych lub inny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie producenta urządzeń sieciowych – w formie rozszerzonego serwisu obejmującego wsparcie serwisowe.

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 prosi o zgłaszanie szacunkowych wycen na zakresy opisane w załączonych dokumentach. Dokumenty te należy traktować wyłącznie jako opis zakresu zadań, służący do oszacowania kosztów planowanego postępowania.

Termin i forma składania: 16.03.2021r. do godz. 10.00 na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

SIWZ Zał. nr 1 OPZ dostawy v6.03

SIWZ Zał. nr 1 P33 cz_20 cz_21 OPZ dostawy v4.00 200423

SIWZ zał. nr 3.2 P33 cz_21 Formularz oferty dostawy ITS komputery v3.3_1

Zał. 1.1 do OPZ dostawy sprzęt komputerowy P33 v 6.06

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.14/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich (wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych)

Data publikacji: 2021-03-11

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie ogłoszenia konkursowego

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Nawiązując do zaproszenia na składanie ofert na „Utrzymanie pełnej sprawności Systemu OEC 9900-2szt. oraz przywrócenie sprawności Systemu OEC – 1 szt., zainstalowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii” informujemy, że w wyniku w/w postępowania wpłynęła 1. oferta.

Odpowiedzi na pytania

Data publikacji: 10.03.2021

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC9900-2szt. oraz przywrócenie sprawności Systemu OEC - 1szt. - zainstalowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie

Wymagania techniczne

Formularz ofertowy

Klauzula dla kontrahentów

Umowa

Umowa powierzenia danych

Data publikacji: 09.03.2021

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

„Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie obsługi CliniNET”

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.13/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich (wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych)

Data publikacji: 2021-02-24

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Numer ogłoszenia: IK.CWBK.065.12/2021

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich

Data publikacji: 2021-02-19

Kategoria: konkurs ofert

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy konsorcjum

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 2020-12-09

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Dokumenty do pobrania:

PU-400-EO-133-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PU-400-EO-133-2020 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Aktualizacja 16.12.2020:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Wykonanie konserwacji dźwigów Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33, informujemy, że w wyniku w/w postępowania została wybrana firma:

GOOD LIFT
Michał Budzanowski
05-420 Józefów
ul. Orzechowa 3

 

Zaproszenie do składania ofert

Aktualizacja publikacji: 16-12-2020

Protokół z otwarcia i oceny ofert

 

Aktualizacja publikacji: 09-12-2020

Modyfikacja ogłoszenia o konkursie na dostawę i montaż zestawu hydroforowego

 

Publikacja: 04-11-2020

Ogłoszenie o konkursie na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego w Narodowym Instytucie Kardiologii

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Aktualizacja ogłoszenia: 10-12-2020

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :Wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i 52 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33, informujemy, że w wyniku w/w postępowania została wybrana firma:

PROJNAD Anna Bąk
ul. Oś Młodych 31
89-530 Śliwice

Za kwotę: 6 240,00

Publikacja: 27-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w Budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i 52 oraz przy ul. Niemodlińskiej 33.

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Zaproszenie do wykonania przeglądów

Publikacja: 03-12-2020

Informacja o wynikach konkursu ofert

 

Publikacja: 20-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na prenumeratę i obsługę czasopism polskich i zagranicznych.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3a do zapytania ofertowego dot. cz.1

Załącznik 3b do zapytania ofertowego dot cz.2 zamówienia

Załącznik 4 do ogłoszenia

Załącznik 4 do umowy - klauzula informacyjna RODO

Załącznik 5 do ogłoszenia

Aktualizacja: 24-11-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 19-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Do pobrania:

Załączniki

Aktualizacja: 27.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Aktualizacja: 06.11.2020

Zmiana treści konkursu

 

Publikacja: 28.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na wynajem 3 m2 powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.

Do pobrania:

Załączniki

Publikacja: 26.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych.

Do pobrania:

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów stacjonarnych - jednostek centralnych.

Do pobrania:

PU 329 EO 104 2020 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 329 EO 104 2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16102020

Publikacja ogłoszenia: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 ogłasza postępowanie o udzielonym zamówienia na kompleksową usługę obsługi informatycznej procesu telerehabilitacji na platformie www.teleintermed.pl
 
Termin i forma składania: do 13.10.2020 r. do godziny 12 drogą elektroniczną na adres: j.matuszewicz@ikard.pl

Ogłoszenie - obsługa informatyczna

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy zlecenia

Informacja o zakończeniu postępowania RH-ROT

 

Aktualizacja ogłoszenia: 20.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja ogłoszenia: 07.10.2020

Termin i forma składania ofert: do 19.10.2020 r. do godziny 12 na adres:
Narodowy Instytut Kardiologii
Biuro Projektu TELEREH HF
Anna Zielińska Michał Lampart
Dział Finansowo-Księgowy
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres:  azielinska@ikard.plmlampart@ikard.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie - wydanie książki

Ogłoszenie wydanie książki załącznik nr 1.pdf

Ogłoszenie wydanie ksiązki zał. nr 2.pdf

 

Aktualizacja ogłoszenia: 12.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Publikacja: 17.09.2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz 93 ze zm.) Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą przy ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa, ogłasza postępowanie o udzielanym zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kursów specjalistycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Do pobrania:

Ogłoszenie - usługa cateringowa II

SOPZ

Wzór oferty - usługa cateringowa

Wzór oświadczenia - usługa cateringowa

Aktualizacja ogłoszenia: 30.09.2020

Informacja z roztrzygnięcia konkursu na dostawę pieluch jednorazowego użytku

 

Aktualizacja ogłoszenia: 17.09.2020

Wyjaśnienia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy (zmiana)

Załącznik nr 2 wzór umowy (zmiana)

 

Publikacja: 09.09.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na dostawę pieluch dla dorosłych jednorazowego użytku typu Super Seni Large 3

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Oferta - Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 Umowa

 

Publikacja: 24.08.2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na czyszczenie wentylacji mechanicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na czyszczenie wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii

 

Publikacja: 18.08.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania deratyzacji i dezynsekcji w pomieszczeniach Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej oraz ul. Niemodlińskiej w Warszawie na okres 24 miesięcy.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do umowy – Klauzula informacyjna

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Publikacja: 17.07.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na dostawę koszulek polo damskich oraz męskich

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 - oferta, formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - logo NIK

Załącznik nr 3 - umowa

Załącznik nr 4 - obowiązek informacyjny wobec kontrahentów

Wyjaśnienia odpowiedzi na zadane pytania

Unieważnienie konkursu ofert

 

Publikacja: 13.07.2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na czyszczenie wentylacji mechanicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Wyników Konkursu Na Czyszczenie Wentylacji

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Publikacja: 17.06.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie usługi polegającej na przetłumaczeniu na język angielski książki pt. „Telekardiologia w niewydolności serca”.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Informacja o wynikach konkursu

 

Publikacja: 30.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 prosi o zgłaszanie szacunkowych wycen na zakresy opisane w załączonych dokumentach. Dokumenty te należy traktować wyłącznie jako opis zakresu zadań, służący do oszacowania kosztów planowanego postępowania.

Termin i forma składania: 04.05.2020r. do godz. 16.00 na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

200430 do szacowania usługi

200430 do szacowania P33

28.05.2020

Tytuł: "Zakończenie naboru na Badaczy w projekcie HB-HTA"

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 informuje o zakończeniu naboru Badaczy do udziału w pracach analitycznych w ramach projektu HB HTA.

Termin i forma składania: 15.05.2020r. na adres email: hbhtapl@ikard.pl

Pliki do pobrania:

 

Publikacja: 15.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 ogłasza szacowanie e-usług.

Termin i forma składania: 21.04.2020r. na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie szacowania e-usługi

Publikacja: 10.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Do pobrania:

PU 98 EO 30 2019 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 11042020

PU 98 EO 30 2020 Zmiana treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia

PU 98 EO 30 2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 02.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych.

Do pobrania:

PU 91 EO 26 2019 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 91 EO 26 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 12.05.2020

Konkurs ofert na dostawę artykułów spożywczych różnych.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy

 

Data publikacji: 12.03.2020

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Specjalistyczne usługi informatyczne z zakresu

Zakres usług:

 - bieżące konfiguracje, modyfikacje grafików badań w pracowniach diagnostycznych, modyfikacje grafików pracy personelu, tworzenie formularzy i wydruków w systemie CliniNET

- uporządkowanie uprawnień nadawanych użytkownikom w systemie CliniNET

-  wdrożenie grafików wizyt w poradniach przyklinicznych Instytutu (centralna rejestracja)

-  dyżury na help desku (I i II linii), help desk zdalny, analiza błędów użytkowników

- opracowywanie materiałów pomocniczych (instrukcje, ściągawki), szkolenia indywidualne i grupowe użytkowników systemu szpitalnego CliniNET

- udział w przygotowywaniu, konfiguracji i wdrożeniu nowych funkcjonalności zintegrowanego systemu szpitalnego

- dyżury telefoniczne i wsparcie użytkowników poza godzinami pracy DSI

- stały monitoring backupów zasobów informatycznych Narodowego Instytutu Kardiologii

- opracowanie nowej struktury drzewa uprawnień do systemu CliniNET udzielanych w systemie ABI.

- testowanie nowopowstałych aplikacji zrealizowanych przez sekcję SNTI/SOMiA oraz zmian funkcjonalnych w modyfikowanym oprogramowaniu

- łączna liczba godzin świadczonych usług: 1300 roboczogodzin.

 

Delegowany do Instytutu pracownik Dostawcy Usług musi spełniać poniższe wymagania:

- wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym,

- min. dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,

- zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,

- umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,

- znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy systemów szpitalnych, w szczególności CliniNET oraz NetRAAD,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,

- niekaralność,

-preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

- nazwę, adres mailowy firmy

- curriculum vitae delegowanego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie delegowanego pracownika,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane informacje powinny zawierać dane umożliwiające ich weryfikację (nazwy instytucji, organizacji, aktualne telefony, itp.).

Termin składania ofert do dnia 19.03.2020 r. do godziny 11:00. Oferty należy przesyłać na adres: pracait@ikard.pl w tytule korespondencji proszę dopisać informację „Specjalista SOMiA”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godzinie 12:00 w gabinecie Kierownika Działu Systemów Informatycznych Narodowego Instytutu Kardiologii. Po komisyjnym rozpatrzeniu złożonych ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone przez Zamawiającego, a z firmą, która ją złożyła zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia. Umowa będzie obejmowała okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku, lub do wyczerpania puli 1300 godzin roboczych.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)".

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Publikacja: 06.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na organizację XXVII Sympozjum naukowo-szkoleniowego Narodowego Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie wyników: 11.03.2020

POBIERZ WYNIKI KONKURSU

Aktualizacja: 05.03.2020

Sprostowania dotyczącego zaproszenia do składania ofert

Publikacja: 27.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn:
„Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.”

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Naklejka informacyjna 50x20.pdf

Naklejka informacyjna 70x50.pdf

Tablica informacyjna 150 x 200.pdf

Publikacja: 21.02.2020

Zapraszamy do składania ofer na opracowanie koncepcji oraz organizację XXVII Sympozjum naukowo-szkoleniowego Narodowego Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wykonanie ekspertyzy konstrukcji dla budynków A,B,C, D,F, E4, E5, E6 " Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejska 42.

20200211_dokumentacja_ekspertyza_budynkow.pdf

Aktualizacja: 19.02.2020

20200219 Informacja o roztrzygnięciu konkursu ofert naturalna woda źródlana.pdf

Aktualizacja: 14.02.2020

20200213 Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na dostawę naturalnej wody źródlanej.pdf

Publikacja: 03.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 ogłasza konkurs na:
dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18.9L, kubków jednorazowych oraz dzierżawę dystrybutorów.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2_OFERTA

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Aktualizacja: 19.02.2020

20200219 Informacja o roztrzygnięciu konkursu ofert operaty szacunkowe.pdf

Aktualizacja: 14.02.2020

20200213 Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na wykonanie operatów szacunkowych.pdf

Publikacja: 03.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celów komercyjnych i usługowych.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do konkursu

Załącznik nr 2 - umowa

Aktualizacja: 11.02.2020

20200210_informacja_o_wyborze_oferty.pdf

 

Publikacja: 23.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na serwisowanie, konserwację, przeglądy i inne prace związane z użytkowaniem i obsługą systemów bezpieczeństwa: System Alarmu Pożaru (SAP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), System Oddymiania i Elementy Automatyki Pożarowej w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowanych przy ulicy Alpejska 42 i Niemodlińska 33.

Do pobrania:

Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów IK - 2020 Narodowy

Oferta na konserwację systemów SAP i DSO

Umowa SAP

Wzór umowy powierzenia przetwarzania

Publikacja: 29.11.2019

III edycja konkursu ofert na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z województwa mazowieckiego i łódzkiego, do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

1. ogłoszenie o naborze_III.pdf

2. SWKO_1.pdf

3. wzór_umowy_POZ_27.11.2019.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN_nowy edytowalny (1).doc

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na POZ- KORDIAN

Publikacja: 28.11.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYKONANIE USŁUGI

polegającej na opracowaniu cost effectiveness

dla projektu pt. „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH – HF (badanie wieloośrodkowe)" .

Do pobrania:

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 04.11.2019

Ogłoszenia o uzupełniającym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z województwa łódzkiego, do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

KORDIAN_Ogłoszenie_II_nabór.pdf

KORDIAN_SWKO_II nabór_POZ.pdf

wzór_umowy_POZ_04.11.2019.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN_nowy edytowalny.doc

Informacja o unieważnieniu konkursu

Publikacja: 29.10.2019

Instytut kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwacji automatów drzwiowych  znajdujących się  w Instytucie Kardiologii w Aninie przy ul. Alpejskiej 42.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na konserwację automatów drzwiowych

 

Publikacja: 23.10.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń drukujących - drukarek laserowych.

Do pobrania:

PU 312 EO 107 2019 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 312 EO 107 2019 Wyjaśnienie 1 28102019

PU 312 EO 107 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31102019

Publikacja: 04.10.2019

Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne: Przygotowanie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku i druk bonów edukacyjnych do projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim".

Termin składania ofert do dnia 10 października 2019, do godziny 10.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 20.09.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego dla projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim".

Termin składania ofert do dnia 26 września 2019 r. do godz. 10.30.

Do pobrania:

KORDIAN ogłoszenie sprzęt medyczny

KORDIAN informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 20.09.2019

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn:
„Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.”

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Księga Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik wnioskodawcy beneficjenta

Wzór naklejki informacyjnej 5x2 cm

Wzór naklejki informacyjnej 7x5 cm

Wzór tablicy informacyjnej 200x150 cm

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 18.09.2019

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na dostawę pakietów oprogramowania dla baz danych i pakietów oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego.

Termin składania ofert do dnia 23.09.2019 r. do godz. 13.00.

Do pobrania:

PU 274 EO 93 2019 Zaproszenie do złożenia oferty 092019

PU 274 EO 93 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www TB 26092019

Publikacja: 13.09.2019

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10.30.

Do pobrania:

Konkurs na usługi poligraficzne 2019

Umowa na usługi poligraficzne

Umowa powierzenia ochrony danych osobowych wizytówki

Załącznik nr 1 Wykaz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Publikacja: 10.09.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: mazowieckiego i łódzkiego do współpracy w ramach projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze placówek do projektu Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020

Szczegółowe warunki konkursu

Umowa poz KORDIAN 03.09.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN - wersja edytowalna

KORDIAN - Komunikat

Załączniki do umowy POZ

KORDIAN komunikat 2

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na placówki POZ

Publikacja: 16.08.2019

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax.+22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:
Samochodu osobowego marki Renault Fluence lIFE 1.6 16v 110, rok produkcji 2014

Do pobrania:

Obwieszczenie o przetargu
Szczegółowe warunki przetargu
Umowa sprzedaży
Załącznik nr 1 do umowy Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do umowy Protokół przekazania przedmiotu umowy

Protokół z z przebiegu przetargu

Publikacja: 09.08.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na rozbudowę i pomiary sieci WiFi.

Do pobrania:

PU 234 EO 74 2019 Zmiana treści Ogłoszenia o udzielenie zamówienia

Pomiary i rozbudowa sieci WiFi Aktualizacja 12.08.2019r.

PU 234 EO 74 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 06.08.2019

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz 93 ze zm.) Instytut Kardiologii z siedzibą przy ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa, ogłasza postępowanie o udzielanym zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kursów specjalistycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Do pobrania:

 

Aktualizacja: 11.09.2019

Publikacja: 19.07.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę stacji multimedialnych i drobnego sprzętu komputerowego dla projektu: „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”.

Do pobrania:

Publikacja: 17.07.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na "Analizę etycznych aspektów wprowadzania innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach z wykorzystaniem metody szerokiej równowagi refleksyjnej"

Do pobrania:

Publikacja: 21.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na "Organizacja konferencji podsumowującej projekt" dla projektu pt. "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF"

Do pobrania:

Do pobrania (05.07.2019):

Publikacja: 21.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na "Emisja spotu i kampania telewizyjna promująca projekt" dla projektu pt. "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF"

Do pobrania:

Do pobrania (05.07.2019):

Publikacja: 21.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na "Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu bazy danych z systemu REDCap" dla projektu pt. "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)" - etap 2 (uzupełnienie usługi)

Do pobrania:

Do pobrania:

Publikacja: 12.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na "Organizację międzynarodowego sympozjum poświęconego diagnostyce i leczeniu chorób układu naczyniowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego"

Do pobrania:

Do pobrania (05.07.2019):

Publikacja: 11.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert w konkursie na stanowisko Doktoranta w projekcie naukowo-badawczym pt. "Ocena obecności oraz charakterystyki miażdżycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu"

Do pobrania:

Do pobrania (05.07.2019):

Publikacja: 06.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na Wykonanie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji naukowo-eksperckiej "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce.

Do pobrania:

Opublikowane 12.06.2019:

Publikacja: 06.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Kardiologii.

Do pobrania:

Opublikowane 12.06.2017:

Publikacja: 05.06.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wynajem powierzchni dla czasowego przechowywania odpadów komunalnych mieszczącej się w budynku przy ul. Niemodlińskiej 33.

Do pobrania:

Publikacja: 24.05.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na Opracowanie Analizy jakościowej i ilościowej miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

Do pobrania:

Opublikowane: 11.06.2019

Publikacja: 20.05.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na Opracowanie modelu diagnostyczno-terapeutycznego opieki dietetycznej i edukacji zdrowotnej, jako elementu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z pompami wirowymi przepływu ciągłego do wspomagania lewej komory serca (LVAD) - badanie kliniczne w ramach projektu RH-ROT (grant  STRATEGMED II).

Do pobrania:

Opublikowane 11.06.2019

Publikacja: 15.05.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na przygotowanie dwóch projektów logotypów, logotypu w krzywych oraz szablonów prezentacji oraz pisma

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie 20.05.2019:

Publikacja: 06.05.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na opracowanie analizy biostatystycznej

Do pobrania:

Publikacja: 15.05.2019

Publikacja: 24.04.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu audiowizualnego dla projektu: „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”

Do pobrania:

Publikacja: 16.04.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na opracowanie Analizy etycznych aspektów wprowadzania innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach z wykorzystaniem metody równowagi refleksyjnej

Do pobrania 2019-04-16:

 

Do pobrania 2019-05-10:

 

Do pobrania 2019-05-24:

Data publikacji: 11.04.2019

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na:na Opracowanie analizy wybranych aspektów oceny technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Data publikacji: 29.03.2019

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na: realizację badania naukowego "Rehabilitacja seksualna u pacjentów z lewokomorowym wspomaganiem serca (LVAD)"

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Data publikacji: 12.04.2019

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Poniżej załączamy informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację badania naukowego  "Rehabilitacja seksualna u pacjentów z lewokomorowym wspomaganiem serca (LVAD)"

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Data publikacji: 21.03.2019

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na:

Specjalistyczne usługi informatyczne z zakresu

Zakres usług:

 - bieżące konfiguracje, tworzenie formularzy i wydruków w systemie CliniNET

- uporządkowanie uprawnień nadawanych użytkownikom w systemie CliniNET

- wdrożenie grafików pracy w pracowniach Instytutu

-  wdrożenie grafików pracy w poradniach przyklinicznych Instytutu

-  dyżury na help desku (I i II linii), help desk zdalny, analiza błędów użytkowników

- opracowywanie materiałów pomocniczych (instrukcje, ściągawki), szkolenia indywidualne i grupowe użytkowników systemu szpitalnego CliniNET

- udział w przygotowywaniu, konfiguracji i wdrożeniu nowych funkcjonalności zintegrowanego systemu szpitalnego

- dyżury telefoniczne i wsparcie użytkowników poza godzinami pracy DSI

- stały monitoring backupów zasobów informatycznych Instytutu Kardiologii

- opracowanie nowej struktury drzewa uprawnień do systemu CliniNET udzielanych w systemie ABI.

- testowanie nowopowstałych aplikacji zrealizowanych przez sekcję SNTI/SOMiA oraz zmian funkcjonalnych w modyfikowanym oprogramowaniu

- łączna liczba godzin świadczonych usług: 1300 roboczogodzin.

 

Delegowany do Instytutu pracownik Dostawcy Usług musi spełniać poniższe wymagania:

- wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym,

- min. dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,

- zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,

- umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,

- znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy systemów szpitalnych, w szczególności CliniNET oraz NetRAAD,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,

- niekaralność,

-preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

- nazwę, adres mailowy firmy

- curriculum vitae delegowanego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie delegowanego pracownika,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane informacje powinny zawierać dane umożliwiające ich weryfikację (nazwy instytucji, organizacji, aktualne telefony, itp.).

Termin składania ofert do dnia 25.03.2019r. do godziny 11:00. Oferty należy przesyłać na adres: pracait@ikard.pl w tytule korespondencji proszę dopisać informację „Specjalista SOMiA”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019r. o godzinie 12:00 w gabinecie Kierownika Działu Systemów Informatycznych Instytutu Kardiologii. Po komisyjnym rozpatrzeniu złożonych ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone przez Zamawiającego, a z firmą, która ją złożyła zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia. Umowa będzie obejmowała okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku, lub do wyczerpania puli 1300 godzin roboczych.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)".

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

Publikacja: 18.03.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na opracowanie Analizy etycznych aspektów wprowadzania innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach z wykorzystaniem metody równowagi refleksyjnej

Do pobrania:

Publikacja: 18.03.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na opracowanie analizy wybranych aspektów oceny technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów

Do pobrania:

 

Publikacja: 12.04.2019

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Poniżej załączamy informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert na analizę wybranych aspektów oceny technologii medycznych z punktu widzenia pacjentów na potrzeby projektu HB-HTA

ZAŁĄCZNIKI:

 

Publikacja: 08.03.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składanie ofert na opracowanie koncepcji oraz organizację wydarzenia jubileuszowego Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Publikacja: 04.02.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 ogłasza konkurs na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu bazy danych z systemu REDCap dla projektu: „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”

Do pobrania:

Publikacja: 02.01.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie niżej wymienionych operatów dla celów komercyjnych i usługowych.

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie:

Publikacja: 18.12.2018

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 

Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 11.09.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe na ul. Niemodlińskiej 33 na okres 36 miesięcy

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018r. do godz. 12.00.

Informacja o o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania:

Publikacja: 07.09.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert do dnia 14.09.2018r. do godz. 10.30.

Informacja o o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania:

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-27 13:18:42textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25articledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2020-05-12 10:47:25Paweł Białachheadlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2021-03-17 13:09:27Monika Bombol-Laghamoduledodanie nowego elementubrak podglądu