zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Dokumenty do pobrania

Załączniki do pobrania

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Project Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Data Manager

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Safety Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Monitor Medyczny

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Doradcę technicznego  w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych środków myjących i płuczących do maszyn (zmywarek) na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi wraz ze zmienionym załącznikiem

IK.AG.A.065.20.2022_ 1 zmiana 1 treści zapytania ofertowego

IK.AG.A.065.20.2022_ Aktualny_Zał. nr 1 Formularz ofertowy (xlsx)

IK.AG.A.065.20.2022_ 2 zmiana 2 treści zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

Wyniki

Nabór ekspertów do aktualizacji opracowań dokumentów powstałych w ramach fazy B projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do pobrania.

1. Aktualizacja wymagań

2. Aktualizacja wymagań

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Narodowego Instytutu Kardiologii w sprawach bieżących związanych z działalnością Instytutu.

 

Do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę osprzętu komputerowego do obsługi systemu samorejestracji pacjentów oraz dostawę oprogramowania wraz z osprzętem do obsługi samodzielnego składania zamówień przez gości restauracji szpitalnej

Do pobrania

 

Wyniki

Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz  aktualizacją istniejącej inwentaryzacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 do ZO

Zał nr 2 do ZO

Zał nr 3 do ZO

Zał nr 4 do ZO

Zał nr 5 do ZO

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania – systemu kolejkowego.

 

Do Pobrania

 

KOMUNIKAT DOT. POSTĘPOWANIA nr PU/348/EO/179/2021

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa uprzejmie informuje, że nastąpiła aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu nr PU/348/EO/179/2021.

W związku z powyższym:

  1. a) publikujemy zaktualizowaną dokumentację,
  2. b) przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert na 08 grudnia 2021 r. godz. 14:00.

 

Aktualizacja OPZ

 

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do Pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na Dostawę Systemu Bezprzewodowej Kontroli Dostępu do pomieszczeń.

Do pobrania

Wyniki

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Rozstrzygnięcie postepowania

 

Zaproszenie do składania ofert -  Wykonanie poprzegladowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa
ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnych badań klinicznych, których Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie : dostawy badanych produktów leczniczych, dostawy placebo, etykietowania badanego produktu leczniczego/placebo, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji.

Postępowanie konkursowe

Formularz ofertowy

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy handlowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na serwisowanie, konserwację, przeglądy i inne prace związane z użytkowaniem i obsługą systemów bezpieczeństwa: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), System Oddymiania i Elementy Automatyki Pożarowej w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowanych przy ulicy Alpejskiej 42 i Niemodlińskiej 33.

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe

Umowa SAP do przetargu p.poż.

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji i kontaktu

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji i kontaktu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na projekt graficzny, skład, łamanie, druk, oprawę i dostawę poradnika dla pacjentów w ramach  Projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

Załączniki

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie oprogramowania do obsługi kuchni i stołówki wraz z osprzętem komputerowym.

Pliki do pobrania

Wyniki

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Ekspertyza techniczna

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Narodowy Instytut Kardiologii ogłasza nabór na realizację zadania:

Kampania informacyjna dotycząca promocji projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF" współfinansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół otwarcia ofert na przeglądy UPS

Ogłoszenie dotyczące organizacji kampanii informacyjnej dotyczącej promocji projektu "Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF

Pliki do pobrania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Wzór oświadczenia

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

 

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń drukujących - drukarek laserowych.

Pliki do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacji i wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii w roku 2021/2022"

Zaproszenie

Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń drukujących - drukarek laserowych.

Pliki do pobrania (poprawione)

Pliki do pobrania

Informacja o anulowaniu

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-27 13:18:42textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25articledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2020-05-12 10:47:25headlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2021-03-17 13:09:27Monika Bombol-Laghamoduledodanie nowego elementubrak podglądu