zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym macierzy dyskowej Fujitsu DX500 poprzez dostarczenie 10 dysków wraz z montażem i udzieleniem gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera. Wykonawca ma również wykonać prace konserwacyjno-serwisowe oprogramowania dedykowanego do macierzy Fujitsu i oprogramowania do wirtualizacji VMware.

PU170EO762023.zip

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę akcesorii zużywalnych do kardiomonitorów Philips.

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Formularz asortymentowo cenowy.docx

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu materiałów do konserwacji urządzeń, do maszynowego mycia w kuchni oraz do mycia powierzchni płaskich na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy.

IK.AG.A.065.17.2023 - Zapytanie ofertowe.pdf

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.xlsx

Zał. nr 2 - Klauzuli dla kontrahentów.pdf

Zał. nr 3 - Klauzula dla osoby wyznaczone przez Wykonawcę.pdf

Zał. nr 4 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.pdf

Zał. nr 5 - Protokół odbioru.pdf

Zał. nr 6 - Protokół reklamacji.pdf

Zał. nr 7 - Wzór umowy.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dzierżawę generatora z dwoma kompatybilnymi pompami do obsługi ablacji bipolarnej wraz z usługą wspomagania zabiegów.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Formularz asortymentowo cenowy (DOC)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

 • - wirówki laboratoryjnej małej
 • - cieplarki laboratoryjnej małej
 • - inkubatora CO2
 • - komory laminarnej
 • - wirówki laboratoryjnej dużej
 • - cieplarki laboratoryjnej duże

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie do Pracowni Mikrobiologii.pdf

Wymagania wirówka mała.pdf

Wymagania wirówka duża.pdf

Wymagania komora laminarna.pdf

Wymagania inkubator.pdf

Wymagania cieplarka mała.pdf

Wymagania cieplarka duża.pdf

Formularz asortymentowo-cenowy.docx

Odpowiedź na pytania.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

 • - usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;
 • - w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.
 • - konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.
 • - konserwacji i administracji serwerami DNS

Zapytanie ofertowe nr PU156EO712023.pdf

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr 2 - wykaz usług.docx

Załącznik nr 3 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 4 - wzór umowy świadczenie specjalistycznych usług informatycznych.docx

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej Ciśnieniomierzy 32 sztuk do użytku profesjonalnego do Projektu na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”

Ogłoszenie ofertowe (PDF)

Umowa na ciśnieniomierze (DOC)

Zał. nr 2 - formularz ofertowy (DOC)

Zaproszenie do składania ofert na wykonaniu usługi polegającej na konserwacji i serwisie zamrażarek niskotemperaturowych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Protokół z wyboru ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dzierżawę generatora z dwoma kompatybilnymi pompami do obsługi ablacji bipolarnej wraz z usługą wspomagania zabiegów.

Zaproszenie do składania ofert ablacja bipoarna (PDF)

Formularz asortymentowo cenowy ablacja bipolarna (DOC))

Przedmiotem zamówienia jest roczna dzierżawa filtrująco-dozujących dystrybutorów wody wraz filtrami liniowymi (Vendingowymi) podłączonymi do ciągów wodnych oraz sukcesywna dostawa papierowych kubków jednorazowych na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.15/2023 (PDF)

Załącznik nr 1 formularz asortymentowo cenowy (xlsx)

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 3 protokół zdawczo-odbiorczy (PDF)

Załącznik nr 4 protokół sanityzacji (PDF)

Załącznik nr 5 protokół reklamacyjny (PDF)

Załącznik nr 6 - Klauzuli dla kontrahentów (PDF)

Załącznik nr 7 - klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę (PDF)

Załącznik nr 8 wzór umowy (PDF)

Protokół z otwarcia ofert na dystrybutory wody (PDF)

Protokół z wyboru Wykonawcy (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci teleinformatycznej w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Zapytanie ofertowe.

Zmiana daty wizji lokalnej na 11-04-2023 r. godz. 9:00, w hol główny Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Informacja o zmianie terminu.

Wyniki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Zapytanie ofertowe.

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Dostawa : - Analizator składu ciała z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:
ciśnieniomierze do użytku szpitalnego – ciśnieniomierz zegarowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 10 szt.  

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji strony internetowej Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, która jest finansowana ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach projektu 2020/ABM/03/00018 pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.”

Zapytanie ofertowe (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Narodowy lnstytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy lnstytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie przeglądu sprężarki L07 typ”B”-1szt – sprężarka powietrza pozamedycznego , sprężarki Start 101 typ”B”- 1 szt ,oraz wymiana wkładu filtra sieciowego CE0018nb -1szt.
Przegląd osuszaczy BAA 25XSDDS-2szt, wymiana wkładów filtrów sieciowych-12szt, wymiana tłumików wyrzutu-4szt w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Zaproszenie na przegląd sprężarek (PDF)

Protokół wybór sprężarki (PDF)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:
usunięciu 130 szt. drzew na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.1 1.2022.r.
usunięcie posuszu u ok. 10 drzew wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, Warszawa

Zapytanie ofertowe I.dz: IK-OŚ-18/2023 (PDF)

Załącznik nr 1 do ZO opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 2 mapa z drzewami do usunięcia (PDF)

Załącznik nr 3 do ZO formularz ofertowy (DOC)

Załącznik nr 4 do ZO wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 5 do ZO wzór klauzuli do zapytania ofertowego (PDF)

Zestawienie drzew do usunięcia (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:
Dostawa Resuscytator ( worek samorozprężny do resuscytacji) – ilość 20szt.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Odpowiedź na pytania (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

 • - ciśnieniomierze do użytku szpitalnego –ciśnieniomierz cyfrowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 35 szt.
 • - ciśnieniomierze do użytku szpitalnego – ciśnieniomierz zegarowy przeznaczony
  do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 10 szt.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert ciśnieniomierze (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa i montaż zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego na oddział Hemodynamiki w budynku B Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego aparatury medycznej Ciśnieniomierzy 1100 sztuk do użytku domowego do Projektu na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Zapytane ofertowe IK.CWBK.067.08/2023 (PDF)

Zał. nr 2-formularz ofertowy.doc

Zał. nr 3- umowa.docx

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru dawek (w formie odczytów z dozymetrów) wraz z dzierżawą urządzeń.

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.1/2023 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Informacja o wyborze oferty (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody w baniakach z jednorazowymi kubkami i dzierżawą dystrybutorów wody oraz stojaków na baniaki na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokładny opis i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach: załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

IK.AG.A.065.26.2023 Zapytanie ofertowe - woda w baniakach.pdf

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy.xls

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo odbiorczy.pdf

Załącznik nr 4 - Dowód odbioru dostawy.pdf

Załącznik nr 5 - Protokół sanityzacji dystrybutorów.pdf

Załącznik nr 6 - protokół reklamacji.pdf

Załącznik nr 7 - Klauzuli dla kontrahentów.pdf

Załącznik nr 8 - klauzula dla osoby wyznaczonej przez wykonawcę.pdf

Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf

Odpowiedź na pytania-1.pdf

Odpowiedź na pytania-2.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę:
-wymiana grzałek w spektrometrze mas QT6500+ s/n CS20571711
-przegląd i kalibracja chromatografu cieczowego Exion LC AC
-przegląd i kalibracja spektrometru mas QT6500

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

 

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych i budowlanych wytworzonych przez Narodowy Instytutu Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i ul. Niemodlińskiej 33

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

 

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu płynów do płuczko - dezynfektorów oraz maceratorów na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe - IK.AG.A.065.30.2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki.zip

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Postępowanie konkursowe IK.CWBK.067.07/2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego   Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Ogłoszenie konkursowe nr IK.CWBK.067.01.2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Rozstrzygniecie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii  Stefana kardynała Wyszyńskiego ogłasza konkurs na sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym, w zakresie transportu materiału biologicznego w suchym lodzie z Ośrodków badawczych do laboratorium Centralnego.

Ogłoszenie konkursowe

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursowe.zip

Informacja o wyborze oferty

„Wykonanie audytów energetycznych ex-ante oraz ex-post w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana  kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego     Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Postępowanie konkursowe

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do współpracy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa mazowieckiego

Zaproszenie do współpracy

Dokumenty do pobrania:

Wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu jednorazowych naczyń i pojemników na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki.zip

Zmiana 1 treści zapytania ofertowego - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ZADANIE: „Wykonanie poprzeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego” w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

a) usunięciu 35 szt. drzew na podstawie Decyzji nr 411/2022 z dnia 30.11.2022.r.
b) usunięcie 1 szt. drzewa na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.11.2022 r
c) usunięcia 6 szt. na podstawie Decyzji nr 172/2021 z dnia 27.07.2021 r. zmienionej Decyzją nr 358/2022 z dnia 17.10.2022 r.
d) usunięciu 1 szt. drzewa (3 konary) na podstawie Decyzji nr 332/2022 z dnia 27.09.2022 r.
e) usunięciu ok 10 szt. drzew po niżej 50 cm w obwodzie na wysokości 5 cm,
f) usunięcie posuszu u ok. 10 drzew wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, Warszawa

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZADANIE:

„Wykonanie po przeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego” w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

SAFETY MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie Niekomercyjnego Badania klinicznego pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, finansowanego ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

PROJECT MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Medycznego w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn.,Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

MONITOR MEDYCZNY.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

MONITOR BADANIA KLINICZNEGO.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Data Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. ,Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

DATA MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o anulowaniu postępowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa Asystenta Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl /walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe Asystent Badań Klinicznych

Dokumenty do pobrania:

ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Videolaryngoskop intubacyjny – 8szt

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr1

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym , komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem – 3 szt.

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

-Przenośny dwukierunkowy Doppler – 3 szt.

-Aparat do automatycznego pomiaru kostka-ramię – 2 szt.

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 -przenośny dwukierunkowy Doppler

Załącznik nr 2 Aparat do automatycznego pomiaru kostka-ramię

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę lampy zabiegowej z wyposażeniem – 1 szt.

Oferta na dostawę lampy zabiegowej z wyposażeniem

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację dźwigów znajdujących się na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór Umowy

Protokół z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę dotyczącą rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na usługę prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

czasopisma polskie : „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1."

czasopisma zagraniczne: „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2."

Przedmiotem zamówienia jest w przygotowanie elektronicznych projektów, wykonanie, dostawa, demontaż i montaż tablic informacyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Odpowiedzi i załączniki do zapytania ofertowego na tablice informacyjne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena usługi Monitora Medycznego / Safety Managera w trzech niekomercyjnych badaniach klinicznych (NBK) o akronimach: STOP CLOT (n—410), SAFE LAAC (n-160) i SAFE LAAC CKD (n-80) realizowanych w ramach w Projektu 2020/ABM/01/00002.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w celu oceny wartości zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę: Dostawa Lamp czołowych diodowych na czepcu profesjonalnym, komplet z dwoma akumulatorami i zasilaczem do ich ładowania – 6 szt.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert lampy czołowe

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert lampy czołowe

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Safety Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO SAFETY MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest usługa Asystent Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Asystent Badań Klinicznych.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest usługa Data Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Data Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DATA MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Medycznego w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Monitor Medyczny.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO MONITOR MEDYCZNY

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Monitor Badań Klinicznych.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Project Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO PROJECT MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.135/2022.zip

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania (2)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa obuwia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.38/2022.zip

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o podtrzymaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu budowlanego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.065.35.2022 - Zapytanie ofertowe na asortyment budowlany

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu oferty

Zapytanie ofertowe - na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  Niemodlińska 33 oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc merytoryczną w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii oraz ćwiczeń ewakuacyjnych. Prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Czynne uczestnictwo w procesie prowadzonych inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego Instytutu Kardiologii

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe konserwacja gaśnic

Umowa konserwacja gaśnic

Klauzula dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji umowy

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową
i bieżący nadzór autorski nad Systemami ACS/A-POS (oprogramowanie obsługi kuchni, stołówki i miejsc sprzedaży detalicznej) wraz z osprzętem komputerowym oraz instalacji i konfiguracji modułów specjalistycznych:
- „Analityka Sprzedaży”
- „Magazyn Odzieży BHP”
- „Zamówieniomat”
- „Obsługa preferencyjnych warunków zakupowych dla wybranych grup odbiorców”

Ogłoszenie

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Project Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Data Manager

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Safety Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Monitor Medyczny

 

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-27 13:18:42textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25Aleksandra Bąkaładownloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25Małgorzata Śliwińskatextwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25articledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2020-05-12 10:47:25headlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2021-03-17 13:09:27Monika Bombol-Laghamoduledodanie nowego elementubrak podglądu