zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 

A
A+
A++

Ogłoszenia

Publikacja: 03-12-2020

Informacja o wynikach konkursu ofert

 

Publikacja: 20-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na prenumeratę i obsługę czasopism polskich i zagranicznych.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3a do zapytania ofertowego dot. cz.1

Załącznik 3b do zapytania ofertowego dot cz.2 zamówienia

Załącznik 4 do ogłoszenia

Załącznik 4 do umowy - klauzula informacyjna RODO

Załącznik 5 do ogłoszenia

Aktualizacja: 24-11-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 19-11-2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Do pobrania:

Załączniki

Aktualizacja: 27.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Aktualizacja: 06.11.2020

Zmiana treści konkursu

 

Publikacja: 28.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na wynajem 3 m2 powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe.

Do pobrania:

Załączniki

Publikacja: 26.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych.

Do pobrania:

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów stacjonarnych - jednostek centralnych.

Do pobrania:

PU 329 EO 104 2020 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 329 EO 104 2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16102020

Publikacja ogłoszenia: 09.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 ogłasza postępowanie o udzielonym zamówienia na kompleksową usługę obsługi informatycznej procesu telerehabilitacji na platformie www.teleintermed.pl
 
Termin i forma składania: do 13.10.2020 r. do godziny 12 drogą elektroniczną na adres: j.matuszewicz@ikard.pl

Ogłoszenie - obsługa informatyczna

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wzór umowy zlecenia

Informacja o zakończeniu postępowania RH-ROT

 

Aktualizacja ogłoszenia: 20.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja ogłoszenia: 07.10.2020

Termin i forma składania ofert: do 19.10.2020 r. do godziny 12 na adres:
Narodowy Instytut Kardiologii
Biuro Projektu TELEREH HF
Anna Zielińska Michał Lampart
Dział Finansowo-Księgowy
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres:  azielinska@ikard.plmlampart@ikard.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie - wydanie książki

Ogłoszenie wydanie książki załącznik nr 1.pdf

Ogłoszenie wydanie ksiązki zał. nr 2.pdf

 

Aktualizacja ogłoszenia: 12.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Publikacja: 17.09.2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz 93 ze zm.) Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą przy ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa, ogłasza postępowanie o udzielanym zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kursów specjalistycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Do pobrania:

Ogłoszenie - usługa cateringowa II

SOPZ

Wzór oferty - usługa cateringowa

Wzór oświadczenia - usługa cateringowa

Aktualizacja ogłoszenia: 30.09.2020

Informacja z roztrzygnięcia konkursu na dostawę pieluch jednorazowego użytku

 

Aktualizacja ogłoszenia: 17.09.2020

Wyjaśnienia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy (zmiana)

Załącznik nr 2 wzór umowy (zmiana)

 

Publikacja: 09.09.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na dostawę pieluch dla dorosłych jednorazowego użytku typu Super Seni Large 3

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Oferta - Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 Umowa

 

Publikacja: 24.08.2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na czyszczenie wentylacji mechanicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na czyszczenie wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii

 

Publikacja: 18.08.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania deratyzacji i dezynsekcji w pomieszczeniach Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej oraz ul. Niemodlińskiej w Warszawie na okres 24 miesięcy.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do umowy – Klauzula informacyjna

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Publikacja: 17.07.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na dostawę koszulek polo damskich oraz męskich

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 - oferta, formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - logo NIK

Załącznik nr 3 - umowa

Załącznik nr 4 - obowiązek informacyjny wobec kontrahentów

Wyjaśnienia odpowiedzi na zadane pytania

Unieważnienie konkursu ofert

 

Publikacja: 13.07.2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na czyszczenie wentylacji mechanicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Wyników Konkursu Na Czyszczenie Wentylacji

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Publikacja: 17.06.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie usługi polegającej na przetłumaczeniu na język angielski książki pt. „Telekardiologia w niewydolności serca”.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Informacja o wynikach konkursu

 

Publikacja: 30.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 prosi o zgłaszanie szacunkowych wycen na zakresy opisane w załączonych dokumentach. Dokumenty te należy traktować wyłącznie jako opis zakresu zadań, służący do oszacowania kosztów planowanego postępowania.

Termin i forma składania: 04.05.2020r. do godz. 16.00 na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

200430 do szacowania usługi

200430 do szacowania P33

28.05.2020

Tytuł: "Zakończenie naboru na Badaczy w projekcie HB-HTA"

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 informuje o zakończeniu naboru Badaczy do udziału w pracach analitycznych w ramach projektu HB HTA.

Termin i forma składania: 15.05.2020r. na adres email: hbhtapl@ikard.pl

Pliki do pobrania:

 

Publikacja: 15.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 ogłasza szacowanie e-usług.

Termin i forma składania: 21.04.2020r. na adres mailowy finanse@ikard.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie szacowania e-usługi

Publikacja: 10.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów zintegrowanych.

Do pobrania:

PU 98 EO 30 2019 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 11042020

PU 98 EO 30 2020 Zmiana treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia

PU 98 EO 30 2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja: 02.04.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych.

Do pobrania:

PU 91 EO 26 2019 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

PU 91 EO 26 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 12.05.2020

Konkurs ofert na dostawę artykułów spożywczych różnych.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy

 

Data publikacji: 12.03.2020

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Specjalistyczne usługi informatyczne z zakresu

Zakres usług:

 - bieżące konfiguracje, modyfikacje grafików badań w pracowniach diagnostycznych, modyfikacje grafików pracy personelu, tworzenie formularzy i wydruków w systemie CliniNET

- uporządkowanie uprawnień nadawanych użytkownikom w systemie CliniNET

-  wdrożenie grafików wizyt w poradniach przyklinicznych Instytutu (centralna rejestracja)

-  dyżury na help desku (I i II linii), help desk zdalny, analiza błędów użytkowników

- opracowywanie materiałów pomocniczych (instrukcje, ściągawki), szkolenia indywidualne i grupowe użytkowników systemu szpitalnego CliniNET

- udział w przygotowywaniu, konfiguracji i wdrożeniu nowych funkcjonalności zintegrowanego systemu szpitalnego

- dyżury telefoniczne i wsparcie użytkowników poza godzinami pracy DSI

- stały monitoring backupów zasobów informatycznych Narodowego Instytutu Kardiologii

- opracowanie nowej struktury drzewa uprawnień do systemu CliniNET udzielanych w systemie ABI.

- testowanie nowopowstałych aplikacji zrealizowanych przez sekcję SNTI/SOMiA oraz zmian funkcjonalnych w modyfikowanym oprogramowaniu

- łączna liczba godzin świadczonych usług: 1300 roboczogodzin.

 

Delegowany do Instytutu pracownik Dostawcy Usług musi spełniać poniższe wymagania:

- wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym,

- min. dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,

- zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,

- umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,

- znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy systemów szpitalnych, w szczególności CliniNET oraz NetRAAD,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,

- niekaralność,

-preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

- nazwę, adres mailowy firmy

- curriculum vitae delegowanego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie delegowanego pracownika,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane informacje powinny zawierać dane umożliwiające ich weryfikację (nazwy instytucji, organizacji, aktualne telefony, itp.).

Termin składania ofert do dnia 19.03.2020 r. do godziny 11:00. Oferty należy przesyłać na adres: pracait@ikard.pl w tytule korespondencji proszę dopisać informację „Specjalista SOMiA”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godzinie 12:00 w gabinecie Kierownika Działu Systemów Informatycznych Narodowego Instytutu Kardiologii. Po komisyjnym rozpatrzeniu złożonych ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone przez Zamawiającego, a z firmą, która ją złożyła zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia. Umowa będzie obejmowała okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku, lub do wyczerpania puli 1300 godzin roboczych.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)".

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Publikacja: 06.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na organizację XXVII Sympozjum naukowo-szkoleniowego Narodowego Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie wyników: 11.03.2020

POBIERZ WYNIKI KONKURSU

Aktualizacja: 05.03.2020

Sprostowania dotyczącego zaproszenia do składania ofert

Publikacja: 27.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn:
„Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.”

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Naklejka informacyjna 50x20.pdf

Naklejka informacyjna 70x50.pdf

Tablica informacyjna 150 x 200.pdf

Publikacja: 21.02.2020

Zapraszamy do składania ofer na opracowanie koncepcji oraz organizację XXVII Sympozjum naukowo-szkoleniowego Narodowego Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wykonanie ekspertyzy konstrukcji dla budynków A,B,C, D,F, E4, E5, E6 " Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejska 42.

20200211_dokumentacja_ekspertyza_budynkow.pdf

Aktualizacja: 19.02.2020

20200219 Informacja o roztrzygnięciu konkursu ofert naturalna woda źródlana.pdf

Aktualizacja: 14.02.2020

20200213 Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na dostawę naturalnej wody źródlanej.pdf

Publikacja: 03.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 ogłasza konkurs na:
dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18.9L, kubków jednorazowych oraz dzierżawę dystrybutorów.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2_OFERTA

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Aktualizacja: 19.02.2020

20200219 Informacja o roztrzygnięciu konkursu ofert operaty szacunkowe.pdf

Aktualizacja: 14.02.2020

20200213 Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na wykonanie operatów szacunkowych.pdf

Publikacja: 03.02.2020

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla celów komercyjnych i usługowych.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do konkursu

Załącznik nr 2 - umowa

Aktualizacja: 11.02.2020

20200210_informacja_o_wyborze_oferty.pdf

 

Publikacja: 23.01.2020

Zaproszenie do składania ofert na serwisowanie, konserwację, przeglądy i inne prace związane z użytkowaniem i obsługą systemów bezpieczeństwa: System Alarmu Pożaru (SAP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), System Oddymiania i Elementy Automatyki Pożarowej w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowanych przy ulicy Alpejska 42 i Niemodlińska 33.

Do pobrania:

Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów IK - 2020 Narodowy

Oferta na konserwację systemów SAP i DSO

Umowa SAP

Wzór umowy powierzenia przetwarzania

Publikacja: 29.11.2019

III edycja konkursu ofert na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z województwa mazowieckiego i łódzkiego, do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

1. ogłoszenie o naborze_III.pdf

2. SWKO_1.pdf

3. wzór_umowy_POZ_27.11.2019.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN_nowy edytowalny (1).doc

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na POZ- KORDIAN

Publikacja: 04.11.2019

Ogłoszenia o uzupełniającym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z województwa łódzkiego, do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

KORDIAN_Ogłoszenie_II_nabór.pdf

KORDIAN_SWKO_II nabór_POZ.pdf

wzór_umowy_POZ_04.11.2019.pdf

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN_nowy edytowalny.doc

Informacja o unieważnieniu konkursu

Publikacja: 04.10.2019

Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne: Przygotowanie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku i druk bonów edukacyjnych do projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim".

Termin składania ofert do dnia 10 października 2019, do godziny 10.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 20.09.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego dla projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim".

Termin składania ofert do dnia 26 września 2019 r. do godz. 10.30.

Do pobrania:

KORDIAN ogłoszenie sprzęt medyczny

KORDIAN informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Publikacja: 10.09.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: mazowieckiego i łódzkiego do współpracy w ramach projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze placówek do projektu Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020

Szczegółowe warunki konkursu

Umowa poz KORDIAN 03.09.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty KORDIAN - wersja edytowalna

KORDIAN - Komunikat

Załączniki do umowy POZ

KORDIAN komunikat 2

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na placówki POZ

Data zmiany Użytkownik Element Akcja
2014-07-14 13:28:32Aleksandra Bąkałasiteutworzenie stronybrak podglądu
2017-10-27 13:18:42textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25Monika Bombol-Laghadownloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25articledodanie nowego elementubrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadswyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25textwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2017-10-27 13:19:25downloadwyłączono elementbrak podglądu
2020-05-12 10:47:25headlinedodanie nowego elementubrak podglądu
2021-03-17 13:09:27Monika Bombol-Laghamoduledodanie nowego elementubrak podglądu