Biuletyn Informacji Publicznej

dr n. med. Krzysztof Kukuła

Nadanie stopnia: 29.10.2019 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Sekretarz komisji: dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Recenzent: dr hab. n. med. Piotr Waciński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Paweł Gąsior

Nadanie stopnia: 18.06.2019 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Sekretarz komisji: dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: dr hab. n. med. Janusz Kochman - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Członek komisji: dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Członek komisji: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Michał Jakub Orczykowski

Nadanie stopnia: 05.03.2019 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład Komisji Habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Sekretarz komisji: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Recenzent: dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. nadzw. UM - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Członek komisji: dr hab. med. Przemysław Mitkowski, prof. UM - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Aleksandra Maciąg

Nadanie stopnia: 16.10. 2018 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Sekretarz komisji: dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. med. Przemysław Mitkowski, prof. UM - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Członek komisji: dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Łukasz Mazurkiewicz

Nadanie stopnia: 18.09.2018 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Sekretarz komisji: dr hab. n. med. Jacek Kądziela - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Małgorzata Sobieszczańska - Małek

Nadanie stopnia: 13.02.2018 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Andrzej Bochenek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sekretarz komisji: dr hab. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Jerzy Sadowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. med. Janusz Stążka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Jolanta Małyszko - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Członek komisji: prof. Marek Jemielity - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: prof. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Magdaleny Lipczyńskiej

Nadanie stopnia: 06.03.2018 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sekretarz komisji: dr hab. med. Ewa Piotrowicz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: dr hab. med. Anna Fijałkowska - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Recenzent: prof. Jadwiga Moll - Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Recenzent: prof. Bożena Sobkowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Członek komisji: prof. Bożena Werner - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Członek komisji: prof. Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Ewy Kowalik

Nadanie stopnia: 16.01.2018 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Janusz Skalski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji: dr hab. med. Aleksander Prejbisz - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Edyta Płońska-Gościniak - Pomorski Uniwersytet Medyczny
Recenzent: prof. Jadwiga Moll - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Recenzent: prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: dr hab. Robert Sabiniewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny
Członek komisji: prof. Zofia Bilińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Piotr Dobrowolski

Nadanie stopnia: 16.01.2018 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Krzysztof Narkiewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab.med.Mateusz Śpiewak - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Recenzent: prof. Bożena Sobkowicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Recenzent: prof. Piotr Jankowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Członek komisji: prof. Krzysztof Gołba - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: dr hab.med. Zofia Dzielińska, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Jacek Kądziel

Nadanie stopnia: 17.10. 2017 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab. med. Anna Konopka, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Krystyna Widecka - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Recenzent: dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Członek komisji: dr hab. med. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: dr hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Iwona Korzeniowska - Kubacka

Nadanie stopnia: 28.11.2017 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji: dr hab. med. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Recenzent: prof. Piotr Dylewicz - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Recenzent: dr hab. med. Tomasz Rechciński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Członek komisji: dr hab. med. Anna Ksykiewicz - Dorota - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członek komisji: dr hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Ilona Michałowska

Data obrony: 12.09.2017 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: dr hab. med. Elżbieta Czekajska - Chehab - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Sekretarz komisji: dr hab. med. Anna Konopka, prof.nadzw.IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: dr hab. med. Zbigniew Serafin - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent: prof. Barbara Bobek-Bilewicz - Centrum Onkologii - Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Recenzent: prof. Monika Bekiesińska - Figatowska - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Członek komisji: dr hab. med. Marek Stajgis - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: dr hab. med. Jacek Grzybowski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Elżbieta Florczak

Nadanie stopnia: 28.11.2017 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab. med. Mateusz Śpiewak - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof .Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Recenzent: prof. Tomasz Guzik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab.med.Marcin Adamczak - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: prof. Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członek komisji: prof. Zofia Bilińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Ewa Piotrowicz

Nadanie stopnia: 04.04.2017 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Anna Jegier - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Sekretarz komisji: dr hab. med. Anna Konopka, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent: prof. Ewa Jankowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Recenzent: prof. Waldemar Banasiak - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Członek komisji: prof. Wiesław Osiński - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Członek komisji: prof .Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Aleksandra Prejbisz

Nadanie stopnia: 21.06.2016 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Ewa Jankowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Sekretarz komisji: dr hab. med. Anna Konopka, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Marianna Janion - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent: prof. Andrzej Szuba - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Recenzent: dr hab. med. Piotr Jankowski, prof. nadzw. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Członek komisji: prof. Zbigniew Kalarus - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: dr hab .med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Paweł Derejko

Nadanie stopnia: 21.06.2016 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Bożena Sobkowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Sekretarz komisji: dr hab. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent: prof. Kalina Kawecka-Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: prof. Jarosław Kaźmierczak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Członek komisji: prof. Andrzej Wysokiński - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członek komisji: prof. Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Maksymilian Opolski

Nadanie stopnia: 20.10.2015 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Michał Tendera - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sekretarz komisji: dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Recenzent: dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. med. Anna Klisiewicz, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Członek komisji: prof. Edyta Płońska-Gościniak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Członek komisji: prof. Hanna Szwed - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n.med. Mateusz Śpiewak

Nadanie stopnia: 17.03.2015 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Olgierd Rowiński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab. med. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Jerzy Sadowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. med. Katarzyna Gruszczyńska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent: dr hab. med. Małgorzata Pyda, prof. nadzw. UMP - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: prof. Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
Członek komisji: dr hab. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw. UM - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Maria Bilińska

Nadanie stopnia: 15.10.2013 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Władysław Sinkiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sekretarz komisji: prof. Tomasz Zieliński - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Kalina Kawecka-Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: prof. Stefan Grajek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Krzysztof Gołba - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: prof. Romuald Ochotny - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Członek komisji: prof. Marcin Demkow - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Tomasza Rywika

Nadanie stopnia: 14.10.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Klina Kawecka - Jaszcz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji: dr hab.med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. IK - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof.Waldemar Banasiak - Szpital Wojskowy we Wrocławiu
Recenzent: prof .Zdzisława Kornacewicz - Jach - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Recenzent: prof. Jarosław Drożdż - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Członek komisji: dr hab. med. Krystyna Kozakiewicz - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: prof. Janina Stępińska - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Jerzy Pręgowski

Nadanie stopnia: 14.10.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Sekretarz komisji: prof. Maciej Lesiak - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Recenzent: prof. Paweł Buszman - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: prof. Sławomir Dobrzycki - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Członek komisji: prof. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Zofia Dzielińska

Nadanie stopnia: 15.04.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Andrzej Rynkiewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab. Rafał Dąbrowski - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Piotr Podolec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: prof. Jarosław Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Recenzent: prof. Andrzej Budaj - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Członek komisji: prof. Krystyna Łoboz-Grudzień - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Członek komisji: prof. Piotr Hoffman - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Anna Konopka

Nadanie stopnia: 04.02.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji - prof.Waldemar Banasiak - Szpital Wojskowy we Wrocławiu
Sekretarz komisji - dr hab. Mariola Pęczkowska - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: prof. Stefan Grajek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Jacek Kubica - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Recenzent: prof. Leszek Pączek - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Członek komisji: dr hab. Maciej Kaźmierski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Członek komisji: prof. Hanna Szwed - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr. n. med. Łukasz Małka

Nadanie stopnia: 04.02.2014 r.
Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji: prof. Marek Gołębiowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sekretarz komisji: dr hab. Elżbieta Katarzyna Biernacka - Instytut Kardiologii w Warszawie
Recenzent: dr hab. Małgorzata Pyda - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Maciej Sosnowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent: prof. Jerzy Walecki - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Członek komisji: dr hab. Magdalena Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Członek komisji: prof. Andrzej Januszewicz - Instytut Kardiologii w Warszawie

           
Data zmiany Użytkownik
07-05-2024 14:15:37 Małgorzata Śliwińska
07-05-2024 13:34:59 Małgorzata Śliwińska
18-09-2023 12:19:03 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:38:53 Małgorzata Śliwińska
22-08-2023 10:09:57 Małgorzata Śliwińska
22-08-2023 10:09:43 Małgorzata Śliwińska