Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działalności leczniczej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej oraz organizacyjnej na potrzeby systemu ochrony zdrowia w szczególności w zakresie chorób układu krążenia.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  • Planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii z uwzględnieniem nauk podstawowych, klinicznych i populacyjnych.
  • Udział w pracach krążenia z uwzględnieniem badań klinicznych oceniających skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i metod leczenie / postępowania.
  • Prowadzenie działalności zapobiegawczej, diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej przede wszystkim w formie świadczeń zdrowotnych oraz systematyczne podnoszenie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych dzięki ciągłemu podwyższaniu kwalifikacji pracowników oraz wdrażaniu najnowszych standardów medycznych.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej zarówno do pacjentów jak i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii.

Instytut Kardiologii wykonuje również inne zadania zlecone przez ministra właściwego ds. zdrowia.

   
Data zmiany Użytkownik
04-08-2023 11:26:07 Małgorzata Śliwińska
04-08-2023 11:24:34 Małgorzata Śliwińska