Biuletyn Informacji Publicznej

Pisma urzędowe oraz inne przychodzące do Szpitala odnotowywane są w Kancelarii Ogólnej, następnie kierowane przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.

   
Data zmiany Użytkownik
31-08-2023 13:57:18 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:51:47 Małgorzata Śliwińska