Biuletyn Informacji Publicznej

Pisma urzędowe oraz inne przychodzące do Szpitala odnotowywane są w Kancelarii Ogólnej, następnie kierowane przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.

Data zmiany Użytkownik
2023-08-31 11:57:18 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:51:47 Małgorzata Śliwińska