Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Kardiologii - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 96 poz 618) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654).

Narodowy Instytut Kardiologii działa w oparciu o pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

  • Zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenie Instytutu Kardiologii (Monitor Polski z dnia 29 marca 1979 r.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2019 poz. 2177),
  • Statutu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia,
  • Innych przepisów prawa.

Pliki do pobrania:

Statut Narodowego Instytutu Kardiologii (PDF)7.99 MB

Zatwierdzenie Statutu.pdf113.83 KB

Regulamin organizacyjny (PDF)6.4 MB

Załączniki do Regulaminu (PDF)17.33 MB

 

                   
Data zmiany Użytkownik
18-06-2024 15:44:14 Małgorzata Śliwińska
18-06-2024 15:43:48 Małgorzata Śliwińska
31-05-2024 12:30:14 Małgorzata Śliwińska
20-05-2024 12:54:12 Małgorzata Śliwińska
17-01-2024 14:42:26 Małgorzata Śliwińska
04-12-2023 08:59:52 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 14:39:53 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 14:14:13 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:57:42 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:50:36 Małgorzata Śliwińska