Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Kardiologii - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 96 poz 618) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654).

Narodowy Instytut Kardiologii działa w oparciu o pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

  • Zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenie Instytutu Kardiologii (Monitor Polski z dnia 29 marca 1979 r.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2019 poz. 2177),
  • Statutu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia,
  • Innych przepisów prawa.

Pliki do pobrania:

Statut Narodowego Instytutu Kardiologii (PDF)3.06 MB

Regulamin organizacyjny (PDF)6.58 MB

Załączniki do Regulamin (PDF)7.65 MB

Data zmiany Użytkownik
2024-01-17 13:42:26 Małgorzata Śliwińska
2023-12-04 07:59:52 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 12:39:53 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 12:14:13 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:57:42 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:50:36 Małgorzata Śliwińska