Biuletyn Informacji Publicznej

Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Lokalizacja: budynek CZG, parter, pokój nr 0.223 (wejście od portierni)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta (w dowolnej formie), jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Przykładowy wzór wniosku na stronie do pobrania poniżej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF)956.41 KB

Wypełniony wniosek można składać

  • osobiście do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej - pokój nr 0.223, w godz. 8.00 - 15.00
  • wrzucić do skrzynki znajdującej się znajdującej się w holu głównym przy rejestracji lub obok drzwi do pomieszczenia Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej pokój nr 0.223.
  • przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa z dopiskiem do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

Informacje dodatkowe

Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty jeśli Pacjent lub przedstawiciel ustawowy wnioskuje o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i sposobie udostępnienia.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej następuje w drodze pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Wysokość opłat za dokumentację medyczną (PDF)207.39 KB

Pamiętaj !

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej, w związku z tym pacjent może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji osobiście, e-mailem lub telefonicznie.

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane automatycznie w ramach Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP), dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl

wykrzynik

Dokumenty do pobrania

Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie dokomentacji medycznej

Zarządzenie nr 30 (PDF)579.23 KB

Zarządzenie nr 17 (PDF)337.47 KB

             
Data zmiany Użytkownik
13-02-2024 11:01:29 Małgorzata Śliwińska
13-02-2024 11:00:47 Małgorzata Śliwińska
18-01-2024 10:57:56 Małgorzata Śliwińska
13-09-2023 12:08:31 Małgorzata Śliwińska
13-09-2023 12:06:31 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:56:45 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:55:09 Małgorzata Śliwińska