Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

Strukturę strony BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają podkategorie. Nad tytułem każdej podstrony znajduje się menu pokrokowe, prezentujące ścieżkę dostępu do aktualnej lokalizacji. Kliknięcie w każdy tytuł podstrony powoduje aktywacje linku i przeniesienie do konkretnej podstrony serwisu.

W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości. Dokument możesz (klikając w link lub na ikonę) otworzyć, wydrukować, a także zapisać na dowolnym nośniku danych.

Strona BIP wyposażona jest w rejestr zmian, z którego dowiesz się, kto jest autorem informacji, kto wprowadził informację na stronę www oraz poznasz datę utworzenia oraz opublikowania informacji. Po kliknięciu na „historiia wersji” dowiesz się, ile było modyfikacji treści i kto ich dokonywał.

Powrót do strony głównej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie na logo umieszczone w lewym górnym rogu strony.

Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku w górnej części prawej strony ekranu.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska może być udostępniona:

  • na wniosek,
  • w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).
Data zmiany Użytkownik
2023-12-06 14:09:01 Małgorzata Śliwińska
2023-09-13 08:19:47 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:58:05 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:31:48 Małgorzata Śliwińska