Biuletyn Informacji Publicznej

 Stan środków stałych na dzień 31.12.2023 (wartość netto):

MajątekWartość
Grunty 6 399 624,05
Budynki i lokale 189 481 940,19
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 144 504,85
Kotły i maszyny energetyczne 824 004,68
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6 618 671,48
Urządzenia techniczne 5 209 683,5
Środki transportu 201 665,02
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 74 641 924,19

 Stan środków stałych na dzień 31.12.2022 (wartość netto):

MajątekWartość
Grunty 6 729 124,05
Budynki i lokale 152 728 967,46
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 351 721,28
Kotły i maszyny energetyczne 891 074,83
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 955 662,10
Urządzenia techniczne 5 175 369,04
Środki transportu 327 211,45
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 86 230 256,38

 Stan środków stałych na dzień 31.12.2021 (wartość netto):

MajątekWartość
Grunty 7 058 624,05
Budynki i lokale 143 567 432,75
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 819 027,92
Kotły i maszyny energetyczne 958 144,98
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 300 252,72
Urządzenia techniczne 5 219 069,55
Środki transportu 447 892,38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 74 914 348,94
           
Data zmiany Użytkownik
09-05-2024 15:28:27 Małgorzata Śliwińska
09-05-2024 12:30:54 Małgorzata Śliwińska
06-12-2023 11:21:32 Małgorzata Śliwińska
06-12-2023 11:21:14 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:57:34 Małgorzata Śliwińska
31-08-2023 13:50:57 Małgorzata Śliwińska