Biuletyn Informacji Publicznej

 Stan środków stałych na dzień 31.12.2021 (wartość netto):

MajątekWartość
Grunty 7 058 624,05
Budynki i lokale 143 567 432,75
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 819 027,92
Kotły i maszyny energetyczne 958 144,98
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 300 252,72
Urządzenia techniczne 5 219 069,55
Środki transportu 447 892,38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 74 914 348,94
Data zmiany Użytkownik
2023-12-06 10:21:32 Małgorzata Śliwińska
2023-12-06 10:21:14 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:57:34 Małgorzata Śliwińska
2023-08-31 11:50:57 Małgorzata Śliwińska