Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia w trybie ustawy PZP od dnia 01.06.2022 r.

Zamówienia i konkursy wyłączone ze stosowania ustawy PZP

  • zamówienia Covid,
  • konkursy ofert,
  • rozeznania rynku,
  • wstępne konsultacje rynkowe,
  • zamówienia do 130 000 zł,
  • zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP

Archiwum zamówień do 01.06.2022 r.

Pragniemy poinformować, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są od dnia 01.06.2022 r. przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: https://ikard.ezamawiajacy.pl

Data zmiany Użytkownik
2023-12-07 08:45:05 Małgorzata Śliwińska
2023-12-07 08:44:27 Małgorzata Śliwińska
2023-12-07 08:44:02 Małgorzata Śliwińska
2023-12-07 08:38:48 Małgorzata Śliwińska
2023-12-07 08:35:55 Małgorzata Śliwińska
2023-08-29 13:07:19 Małgorzata Śliwińska
2023-08-29 13:00:18 Małgorzata Śliwińska
2023-08-22 09:05:06 Małgorzata Śliwińska
2023-08-22 09:04:54 Małgorzata Śliwińska