Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Kardiologii został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. Jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.

Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce. Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Główne kierunki działalności klinicznej Instytutu Kardiologii koncentrują się na:

 • interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych,
 • diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej,
 • diagnostyce i leczeniu niewydolności serca, wadach nabytych i wrodzonych serca,
 • diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego,
 • leczeniu zaburzeń rytmu serca,
 • leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca,
 • diagnostyce obrazowej.

Instytut Kardiologii udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie:

 • porad kardiologicznych i kardiochirurgicznych
 • hospitalizacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych
 • rehabilitacji kardiologicznej
 • badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopii oraz medycyny nuklearnej
Data zmiany Użytkownik
08-08-2023 10:51:11 Małgorzata Śliwińska